Varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti

1. Uvodno določilo

S Politiko zasebnosti (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Mercator d.o.o., ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je Mercator d.o.o., Dunajska 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator). V Mercatorju je bila imenovana Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo z namenom:

 • identifikacije uporabnika ob prijavi v portal oziroma aplikacijo ter za ustrezno razvrstitev uporabnika na jezikovno različico portala. Za izvedbo navedenega hranimo naslednje osebne podatke: ime in priimek, status zaposlitve, kadrovska številka, podatki o uporabniškem imenu, podjetju zaposlitve, jezikovna različica;
 • evidentiranja potrditev splošnih pogojev uporabnika, in sicer datum potrditve;
 • komuniciranja z urednikom, in sicer telefonska številka ali e-mail naslov (neobvezen podatek).

4. Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:

a. Podatki o registraciji:

i. Podatki o zaposlenem se hranijo trajno.
ii. Podatki o uporabniškem imenu in povezani podatki, ki jih uporabnik določi ob kreiranju svojega uporabniškega računa, se hranijo dokler uporabnik ne ukine svojega uporabniškega računa.

b. Podatki o klepetu z urednikom:

i. Podatki o klepetu z urednikom hranijo 6 mesecev, nato se brišejo.

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Mercator pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po pravici odda po elektronski pošti na mi@mercator.si ali pisno na naslov Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (pripis »Za uredništvo mi.Mercator«).

Izpolnitev upravičene zahteve Mercator izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju in tiste, ki so nastali z opravljanjem nakupov s Pika kartico ali tudi brez nje v primeru nakupov v spletni trgovini, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznih lahko prevzel na Portalu Moja Pika.

f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika, torej obdelave z namenom kontaktiranja za izvajanje anketiranja ter neposredno trženje v primeru uporabe zgolj osnovnih podatkov pri uporabi Pika kartice.

6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov dpo@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o., Mercator, Služba za varstvo osebnih podatkov, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

7. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.mi.mercator.si/sl/ in začne veljati dne 20.12.2019.