Potrditev e-naslova

Delavec z izrecno potrditvijo spodnjega, se ob oddaji email naslova preko mi.Mercatorja strinja z navedenim:

Dajem izrecno privolitev za hranjenje privatnega elektronskega naslova za namen lažjega in hitrejšega komuniciranja z delodajalcem. Pri čemer se zavedam, da posredovanje navedenega podatka ni obvezno, bo pa podatek o privatnem elektronskem naslovu, v primeru dane izrecne privolitve za hranjenje privatnega elektronskega naslova Mercator shranil do preklica privolitve oziroma najkasneje do prenehanja delovnega razmerja. V primeru spremembe privatnega elektronskega naslova, je delavec dolžan podatke o aktualnem elektronskem naslovu sam spremeniti. 

Na vstopno stran